1

کولر صنعتی 25000 -کولر صنعتی سلولزی 25000

Simmons13Salazar (#31090) 979 days ago News کولر صنعتی All http://garmasard.com   Discuss  | Add To 
کولر صنعتی 25000کولر صنعتی 25000 (ECC25000) از سری کولر صنعتی سانتریفیوژی گروه گرماسرد می باشد.کولر صنعتی سلولزی سانتریفیوژی سری ECC در ظرفیت های متعدد تولید و به بازار عرضه می گردند.سری ECC کولر های گرماسرد با به کارگیری سیستم تهویه تبخیری ایجاد خنکی و رطوبت مطبوع می نماید. در این نوع از سیستم های سرمایشی با عبور

Comments

Who Upvoted this Story