1

مهاجرت و زندگی در ارمنستان

ton61august (#380) 346 days ago Make Money Online khaneabi.com eghamat eghamate oropa oropa eghamat All http://shop.gmynsh.com   Discuss  | Add To 
قبرس جزیره ای در دریای مدیترانه می باشد که در سال ۱۹۷۴ پس از حمله ترکیه به قبرس این کشور به دو قسمت تقسیم شد. قبرس شمالی که در تصرف ترکیه است و عضو آسیا می باشد و قبرس جنوبی که عضو اتحادیه اروپا می باشد. بیمه درمانی شخص متقاضی به مدت درخواست اقامت. پس از دریافت تاییدیه یا Labour Market Influence Analysis ، نوبت به مرحله دریافت ویزا می رسد. بار اول برای امضای قرارداد کاری، انگشت نگاری و اسکن چشم