1

اخذ اقامت گرجستان

son6goal (#12353) 345 days ago News khaneabi.com eghamat eghamate oropa oropa eghamat All http://www.iamsport.org   Discuss  | Add To 
ایرانبیلد IranBild : آلمان سرزمین رویاهای خیلی هاست و بسیاری در سراسر جهان آلمان را بهترین کشور دنیا می دانند و دوست دارند به آلمان مهاجرت کنند واقعیت این است که همه دنیا آلمان را دوست دارند ولی آلمان کسی را دوست ندارد. همسر یا فرزندان کسی که فوت کرده یا از کار افتاده شده نیز ممکن است واجد شرایط دریافت مقرری باشند. حضور شخص متقاضی - از تمامی متقاضیان انگشت نگاری و مصاحبه بعمل خواهد آمد. هیچ گون